TEKNOLOGI
PRODUKTER
KVALITET
TEKNOLOGI
Xtend Technology
TECHNOLOGY - PRODUCTS - QUALITY

Om Oss

Xtend Technology er en ledende teknologileverandør som arbeider aktivt og målrettet for å ta i bruk ny teknologi på eksisterende utfordringer. Vi utvikler, forbedrer og leverer løsninger innen digitalisering, AI og autonomi.

Vår visjon

Muliggjøre en digital, bærekraftig og sikker fremtid.

Vår misjon

Vi deler banebrytende tjenester, kunnskap og partnerskap gjennom verdens første knutepunkt for digitalisering og inspeksjon av infrastruktur.

Våre kjerneområder

Xtend Technology fortsetter utviklingen av digital fremstilling og inspeksjon av broer og tuneller ved bruk av Big Data og AI.

Fremtiden er digital

Xtend Technology har bred erfaring innen digitalisering og digital inspeksjon. Vi bringer infrastrukturen inn på kontoret gjennom å samle inn store datamengder ved bruk av velprøvd teknologi.
Vi integrerer dette i eksisterende produkter og systemer.

Sammen med våre partnere lager vi den digitale fremtiden.

Xtend Technology arbeider tett sammen med sine partnere for å levere de beste løsningene innen digitalisering og AI inspeksjon.

NESTE NIVÅ AV DIGITAL TWINS

Sammen med partnere har Xtend Technology fokus på Digital Twins. Gjennom utviklingen og optimalisering av vår unike programvare er vi klare til å ta Digital Twins-konseptet til et nytt nivå for infrastruktur. Xtend Technology leverer teknologi for datainnsamling, dataprosessering 3D modell og inspeksjon.

ROGALAND TAR EN LEDENDE ROLLE INNEN DIGITALISERING OG BRUKEN AV NY TEKNOLOGI.

Xtend Technology var invitert til å møte Rogaland Fylkes transportkomite for å presentere vår teknologi innen Bro og Tunell inspeksjon. NRK Radio og TV var til stede og dette er satt sammen til en kort video.

SELSKAPET

VÅR HISTORIE

Xtend Technology ble startet i 2019 med et klart mål om å digitalisere offentlig infrastruktur og bidra til effektiv inspeksjon, drift og vedlikehold. Vi har jobbet aktivt inn mot Statens Vegvesen, Nye Veier, fylker og kommuner.

Xtend Technology er et internasjonalt selskap basert i Stavanger, som gjennom strategiske partnerskap har blitt en ledende leverandør av Digital Teknologi til markedet.

Fremtiden er digital.
Men den kommer ikke av seg selv.

Ledelsen

CEO

Rune Gjøse er en av gründerne bak Xtend Technology. Med sin bakgrunn fra olje og gass, 3D skanning og 3D visualisering så han at digitalisering er avgjørende for en effektivisering av inspeksjon, drift og vedlikehold av all infrastruktur. Dette har inspirert til bruk av ny teknologi, AI og nye arbeidsmetoder. Rune ønsker å forbedre kvaliteten, effektiviteten og øke utnyttelsen av både menneskelige ressurser og teknisk utstyr.


CFO Tom Trones

Tom Trones har over 20 års erfaring innen økonomi og HR.


Ingeniørarbeid

Et team av sterke ingeniører med bakgrunn fra NTNU og internasjonale fagmiljøer utgjør vår fagtekniske kompetanse. Samlet har vi utført oppdrag for SVV, Bane-Nor, fylker og kommuner innen broinspeksjon og digitalisering både i Norge og Sverige. Våre partnere er også anerkjent i fjell-landene Østerrike og Sveits.
Arne M Sælberg, PHD NTNU Trondheim, er vår fagleder innen broinspeksjon. Han er Hands-on, praktisk og meget løsningsorientert.
Kombinert med våre ressurser innen modellering, prosessering og skanningsteknologi representert ved våre partnere fra StrucInspect og DIBIT gjør dette oss til et ledende teknologiselskap.

Våre Partnere

Vår styrke er strategiske allianser med spesialiserte og erfarne partnere.

StrucInspect

Vår partner innen digitalisering av bro og betong er selskapet StrucInspect fra Østerrike. Gjennom banebrytende kunstig intelligens, skyteknologier, SaaS og et ekspertfellesskap, samlet i en B2B-plattform-forretningsmodell leverer vi automatiserte inspeksjoner for infrastruktur. Med støtte fra nasjonal stiftelse for forskning, teknologi og utvikling (Austria-Fund), tar vi vår kunstige intelligens til neste nivå. Fokuset er på menneskelig veiledning og tilsyn med AI-prosesser slik at vi oppnår god læring og sikkerhet. Gjennom samspillet mellom ulike algoritmer og kunnskapen til våre eksperter, vil systemet vårt utvide og fremme en digital transformasjon av strukturelle inspeksjoner.

Vår visjon er å holde verdens infrastruktur trygg gjennom avanserte digitale tjenester.

StrucInspect har sin bakgrunn fra Palfinger og VCE med lang erfaring innen broinspeksjon og engineering.

Sammen dekker vårt team ekspertise innen engineering, kunstig intelligens, fotogrammetri, BIM og plattformteknologier. Basert på vellykkede pilotprosjekter, utvikler vi løsninger som tilfredsstiller V441 for broinspeksjon.


DIBIT

Østerrike, fjellenes land, er også tunnelenes land. DIBIT Messtechnik er vår fantastiske partner innen tunelldokumentasjon og -inspeksjon. Selskapet ble etablert i 2001 og har siden vært dedikert til å utvikle maskinvare- og programvareløsninger for dokumentasjon av tunnelforinger under og etter bygging. Dibit er en mangeårig partner av det FFG-finansierte COMET kompetansesenteret VRVis.


3Deling Norway

Sammen med 3Deling har vi et profesjonelt oppmålingsteam med hovedfokus på 3D laserskanning, basert i Storbritannia, Norge, Ukraina og Polen. Vi opererer over hele verden med lang erfaring over et mangfold av tjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av punktsky-relaterte produkter som 2D-dokumentasjon, 3D-modeller, bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og PDMS-modeller.

Produkter og tjenester

Xtend Technology leverer teknologi for digitalisering og inspeksjon.
Vi kobler den fysiske verden sammen med den digitale og benytter kunstig intelligens til å analysere de enorme data vi samler inne.
Vi skaper et digitalt grunnlag som har et ubegrenset potensial.

BRO

 • Droneinnsamling av data
 • Digitalisering
 • 3D modell
 • AI inspeksjon (95-98% treff på betong)
 • Skader og riss ned til 0,2mm kan detekteres
 • API utveksling
 • Manuell skadevurdering
 • Historiske data
 • Forenklet datainnsamling år 1-4
 • Rapportering i hht v441

Tunell

 • Datainnsamling med «kanon» i opp til 100 km/
 • Digitalisering
 • 3D modell
 • AI inspeksjon under utvikling med forventning om å avdekke riss ned til 0,3mm
 • API utveksling
 • Manuell skadevurdering
 • Historiske data
 • Forenklet datainnsamling år 1-4
 • Rapportering i hht kundens krav

Xtend Technology’s mål er utvikle, finne og tilby den beste av teknologien til våre kunder. For å nå dette målet, jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvide vårt tjenestetilbud.

LES MER

Eksisterende kunder

Sammen med våre partnere har vi lang internasjonal erfaring, med kunder som ÖBB Infrastruktur AG, Wien Energie, Stadtwerke München, Deutsche Bahn AG.
I Norge har vi levert til Rogaland Fylkeskommune, Agder Fylkeskommune, RISA AS og jobber aktivt med Møre og Romsdal, SVV og Nye Veier.

Presentasjoner

Siste nytt

Skanner tunneler for å avdekke skader

Rogaland fylkeskommune har denne høsten prøvd ut en ny metode for å avdekke skader og feil i tunneler. Skanning kan...
Read More

Ny teknologi

Ny teknologi For første gang i Norge er det tatt i bruk ny teknologi for digitalisering og digital inspeksjon av...
Read More

Over 1000 norske bruers bæreevne trues – en trussel for sikkerheten på norske veier.

VG skriver at til tross for karakteristikker som ikke beskriver en trygg bru, blir bruene stående slik i årevis. I...
Read More
Mer nyheter

Xtend Technology-filosofien

Effektivisere ressursbruken og øke sikkerheten for infrastruktur gjennom datafangst, digitalisering, kunstig intelligens og kunnskap på tvers av fagfelt og bransjer.

Kunder // Partnere

Xtend Technology har utvalgte strategiske partnere som representerer en egenart innen sine felt, enten ved teknologi eller kunnskap. Dette gir våre kunder en global innsikt og kunnskap.

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Xtend GeoTech
Close