Share This

Kan hindre tusenvis av graveskader: Georadar viser hva som ligger under veien

  Hvert år graves det i stykker ca. 6500 ledninger og rør her i landet. Bare reparasjonskostnadene ligger på rundt 210 millioner kroner i året, men konsekvensene av slike skader koster sannsynligvis samfunnet mange ganger mer. I forrige uke testet Leica Geosystems en trillbar geoskanner som skal fortelle nøyaktig hvor og hvor dypt under gater

Georadar kan hindre tusenvis av graveskader

I Norge graves det i stykker rør og ledninger for over 200 millioner kroner hvert år. Avansert programvare sammen med en georadar kan nå fortelle entreprenører nøyaktig hvor kabler og rør ligger under bakken. I Norge blir rundt 6500 ledninger og rør gravd i stykker hvert år. Og skadene dette utgjør koster samfunnet flere hundre

Ny teknologi på full fart inn i broinspeksjon

Droner og kunstig intelligens brukes stadig oftere for å raskere, enklere og mer nøyaktig kunne inspisere bruer. Et av selskapene som nå vil inn på markedet både i Norge og internasjonalt er Xtend Technology fra Stavanger. Ny digital teknologi tar over for stadig flere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført manuelt. Dette gir mange fordeler ved