Share This

Først i landet: – Sparer store summer

Droner skal erstatte mennesker når Risøy bru skal inspiseres. HAUGESUND: Rogaland fylke kan spare store utgifter på en helt ny form for digital inspeksjon av broer på fylkesveinettet. – Vi er det første fylket i Norge som tester ut slik inspeksjon av bruer på fylkesvegene, sier varaordfører Arne Bergsvåg. Den nye måten å inspisere broer

Noresund Bru

Noresund. Noresund bru på fylkesvei 43 i Farsund i Vest-Agder krysser Nordsundet mellom Spindsodden på fastlandet og Farøy. Den er ei fritt frambygg-bru, med tre spenn. Totallengden er 284 meter, hovedspennet 142 meter. . Xtend Technology as inspiserte denne August 2020. Datafangst : Nordic Umnanned. AI StructInspect Rapport & skade detektering. Xtend Tecnology as. Kunde:

Brevik Bro

Brevikbrua er en hengebro over munningen til Frierfjorden mellom kommunene Bamble og Porsgrunn i Telemark. På vestsiden, i Bamble, ligger Stathelle, og på østsiden ligger Brevik i Porsgrunn. Brua er 677 meter lang, og hovedspennet er 272 meter. Til sammen har brua 19 spenn, med seilingshøyde 45 meter. Xyend Technology på oppdrag av SVV inspiserte