Share This
Scroll Down
Back to home

Brevik Bro

Brevikbrua er en hengebro over munningen til Frierfjorden mellom kommunene Bamble og Porsgrunn i Telemark. På vestsiden, i Bamble, ligger Stathelle, og på østsiden ligger Brevik i Porsgrunn. Brua er 677 meter lang, og hovedspennet er 272 meter. Til sammen har brua 19 spenn, med seilingshøyde 45 meter.

Xyend Technology på oppdrag av SVV inspiserte Søyler og brukar ifm planlagt grunnarbeid på Nord siden. Oppgaven primært hva og avdekke sprekk & riss dannelser eller bevegelser i konstruksjonen før og etter betydelig sprengnings arbeid med mer hadde påvirket hoved konstruksjonen.
Xtend Technology dokumenterte dette med før / etter ( Historisk utvikling ) med toleranser grenser ned til 0,3 millimeter. Aller sprekk & riss dokumentert , GEO posisjonert individuelt og samlet. Presenter i 3D model med 2D bilder før / etter.

Find me on social networks :

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Get in Touch