Share This
Scroll Down
Back to home

Først i landet: – Sparer store summer

RISØY: Flere broer i Rogaland skal inspiseres ved bruk av drone og digitalisering. Risøy bru er brukt som pilot. Foto: Kristoffer Westergaard – Espen Løvvik

Droner skal erstatte mennesker når Risøy bru skal inspiseres.

HAUGESUND: Rogaland fylke kan spare store utgifter på en helt ny form for digital inspeksjon av broer på fylkesveinettet.

– Vi er det første fylket i Norge som tester ut slik inspeksjon av bruer på fylkesvegene, sier varaordfører Arne Bergsvåg.

Den nye måten å inspisere broer på gjelder flere titalls broanlegg i fylket. Inspeksjonen går på struktur, eventuelle skader, behov for utbedringer osv. Inspeksjonen gjøres av drone med avansert AI-teknologi (kunstig intelligens).

Risøy bru er den første broen i Rogaland hvor teknologien er testet ut. Torsdag var fylkesvaraordføreren på Maritim hotell sammen med Stavanger-selskapet Xtend Technology, som står bak teknologien. Der presenterte selskapet det digitale prosjektet.

– Totalvurdering av broen

Den digitale inspeksjonen skal gi en nøyaktig tilstandsrapport av brokonstruksjonen. Data fra inspeksjonen mates inn og lager en «digital bro». Ifølge Xtend Technology vil deres løsning gi bedre dokumentasjon av broens faktiske tilstand, inklusiv historiske data.

– All inspeksjon dokumenteres og knyttes sammen, og løsningen gir mulighet for totalitetsvurdering av broens tilstand og skader. Som igjen gir underlag for utarbeidelse av vedlikeholds- og arbeidspakker mot entreprenører, forklarer Xtend Technology i sin presentasjon.

Vet ikke helt hvor mye det er å spare

– Hvor mye er det å spare for fylket på å ta i bruk denne typen teknologi?

– Fylkeskommunen har inngått avtale med Xtend Technology, og Risøy er brukt som pilot. Nøyaktig hvor mye besparelse det kan gi, er jeg usikker på. En drone vil erstatte mannskap som i dag klatrer på broen under inspeksjon. Det vil gi en økonomisk besparelse. En slik inspeksjon fører ikke med seg stenging av broene under inspeksjon. Det vil også bedre sikkerheten ved at ingen må klatre opp i broen. Enklere og billigere, svarer Bergsvåg.

Fylkeskommunen har også ansvar for videregående skoler i Rogaland.

– Vi ser på muligheten for å få et eget dronefag inn i den videregående opplæringen. Fylkeskommunen er opptatt av innovasjon, og dette veiprosjektet er spennende og innovativt, mener fylkesvaraordføreren.

 

ROGALAND: Arne Bergsvåg er varaordfører i Rogaland. Foto: Alf-Robert Sommerbakk

Risøy bru tåler ikke så mye

Det har vært planer om ny broforbindelse til Risøy, fra nederst i Storesundgata, over til Storasundskjærene og videre til Risøys sørspiss.

Dette prosjektet var høyt oppe på prioriteringslisten til Haugesund da det ble besluttet å innføre bompenger på Haugalandet.

Senere ble det klart at prioriterte prosjekt i Haugalandspakken måtte tas ut av pakken, fordi de fleste prisanslag i porteføljen var elendige. Da forsvant ny Risøy bru ut av bompengepakken.

I januar 2019 ble nye broforbindelse satt på dagsorden igjen. Først kunne vi lese i Haugesunds Avis at dagens bro ikke er dimensjonert for kranbiler og andre tunge doninger med mer åtte tonns akseltrykk. En stor utfordring for spesielt Aibel.

RISØY: Flere broer i Rogaland skal inspiseres ved bruk av drone og digitalisering. Risøy bru er brukt som pilot. Foto: Kristoffer Westergaard – Espen Løvvik

 

Planlegger ny bro

I mars samme år ble ny bro satt på politisk dagsorden. Kommunedirektøren og ordføreren tok til orde for å børste støv av tidligere planer, og starte opp med nytt planarbeid.
Formannskapet gikk inn for å bestille ny reguleringsplan.

Plansjef Kent G. Dagsland Håkull i Haugesund kommune forteller til Haugesunds Avis at arbeidet er startet.
– Det pågår forarbeid, og det er fylkeskommunen som er ansvarlig for forarbeidet. Vår avdeling er med på forarbeidet. Nå tygges det på forskjellige alternativer for bro fra Storesundgata til skjærene. Foreløpig er det ikke varslet oppstart av planarbeidet, forteller plansjefen i kommunen.

Find me on social networks :

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Get in Touch