TECHNOLOGY
PRODUCTS
QUALITY
TECHNOLOGY

OM OSS: Xtend Geotech

Xtend GeoTech tar i bruk ny teknologi for å løse eksisterende problemer både over og under bakken. Kjernefokuset i Xtend Geotech er derfor fjell- og rassikring, i tillegg til informasjonsinnhenting og lokaliseringen av ledninger, rør, anlegg og andre elementer som befinner seg under bakkenivå.

Vi benytter oss av teknologier som LiDAR, Fotogrammetri, GPR og Seismikk til å samle inn data av ulike elementer. Gjennom vår unike teknologi og programvare, blir millioner av høyoppløselige bilder omgjort til en detaljert 3D-modell. 3D-modellering gjør det mulig å få et bedre innblikk i omfanget av situasjonen, og dermed bedre grunnlag for å fastslå hvor problemene er. Innsamlede data og analyser fasiliterer bedre beslutningsgrunnlag for våre kunder, noe som vi anser som merverdi.

Vår bruk av droner gjør det mulig å inspisere områder av fjell som ikke er tilgjengelig for mennesker. Dette reduserer risikoen for involvert personell og for å utløse eventuelle ras. Vi mener det bør fokuseres mer på sikring av fjell for å unngå fremtidige ras. Xtend GeoTech har teknologien til å kartlegge og vurdere rasfare. Vi er derfor stolte av å kunne være en bidragsyter til å redusere risikoen på det norske veinettet. Når ras unngås, reduseres også kostnader for samfunnet.

Vi så også et behov for bedre grunnlag ved fornying av nedgravd infrastruktur. Mengden graveskader som industrien i dag opplever, viser at rør- og ledningskart ikke alltid er nok. Ofte er underlaget mangelfullt og dette kan medfører kostbare overraskelser ved graving. Ved god dokumentasjon kan graveprosjekter gjøres mer effektivt, og dermed redusere samfunnskostnader ytterligere. Samtidig gir kunnskap om grunnforhold og eksisterende masser rom for å planlegge for økt gjenbruk, og dermed redusere miljøavtrykket.

Xtend GeoTech ble etablert for å imøtekomme dagens utvikling innen digitalisering og de økte utfordringene som følge av klimaendringene. Vi mener at alle aktører innen industrien har et samfunnsansvar om å velge fornybare retninger som skaper verdier, ikke bare for miljøet, men også for deg som kunde. Ved bruk av nye metoder og ny teknologi kan vi bidra til at de riktige beslutningene, tas til riktig tid. Det er nettopp dette som skiller Xtend GeoTech fra sine konkurrenter; vår unike tilnærming, kompetanse og evne til å levere unik informasjon som gir kunden et oppdatert grunnlag for beslutninger. Derav vokser vår misjon i møte med vår visjon om å endre måten inspeksjon gjøres på. Vi skal utfordre gamle tenkemåter, og derav skape nye, bærekraftige løsninger som fasiliterer effektivitet, trygghet og kostnadsbesparelser.

Vi beskriver derfor Xtend GeoTech med følgende tre ord,
innovasjon, teknologi, og fremtiden.

Geotech Team

Kombinasjonen av ulike metodikker og dyp geologisk kunnskap til nye områder, er det som skal gjør Xtend GeoTech unik

Vårt team i Xtend Geotech utfører oppgaver som innhenting av geologisk data ved bruk av georadar, seismikk, droner, og gravimetri, samt analysering, tolkning og rapportering av geodata.

Xtend GeoTech viser potensialet i kombinasjonen av teknologi for innhenting av data, analyser og tolkning for kunder, som gir en god forståelse av risiko og muligheter.

Xtend GeoTech er et unikt selskap, grunnet måten vi kombinerer mange års geologisk kunnskap med ny teknologi og innhenting av data.

Geotech Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Vi tilbyr spesialiserte tjenester innen fjell- og rassikring, og informasjonsinnhenting av infrastruktur under bakkenivå.

Vi lokaliserer og innhenter informasjon av nedgravd infrastruktur ved bruk av georadar, som for eksempel ledninger, rør og anlegg. Infrastrukturen blir presentert i 3D-bilder ved hjelp av HEXAGON sin revolusjonerende programvare for 3D-modellering. 3D modellering gir deg et unikt innblikk i elementenes posisjon og tilstand. Utstyret vi benytter gjør det mulig å avdekke infrastruktur seks til åtte meter ned i bakken. I enkelte tilfelle der georadar ikke er tilstrekkelig, benytter vi oss av landseismikk for å tilegne oss nødvendig informasjon.

For våre tjenester innen fjell- og rassikring anvender vi LiDar på droner for å samle inn data av et bestemt området av fjellet. Ofte er dette områder som ikke er tilstrekkelig utforsket grunnet områdets utfordrende lokasjon, eller områder som vurderes som høy terskel for ras og snøskred. Med vår programvare presenterer vi en 3D-modell av det valgte området. Dataprogrammet gjør det også mulig å vurdere området over tid, og dermed overvåke endringer eller se tilbake på annen aktivitet. Ved hjelp av Xtend GeoTech sin dyktige geolog, Kjell Espejord, tolker og analyserer vi dataene. Vi monitorerer også fjell ved bruk av plasserte radarer. På den måten blir vi raskt varslet om det skulle skje endringer eller skiftninger på det bestemte området.

Geotech Historien

Vi forandrer inspeksjon

Xtend Technology er et ungt selskap med store ambisjoner. Vår visjon er å forandre måten bransjen tenker omkring inspeksjon på, for på den måten å imøtekomme en av vår tids største utfordringer: bærekraftig bruk av ressurser.

Selskapet ble etablert i 2019. Vi utfører en rekke former for inspeksjoner ved hjelp av visuell- og digital teknologi, herunder bruer, tunneler, fjell, betongkonstruksjoner, vannverk og infrastruktur under bakkeplan.

Historien vår begynner med bruinspeksjoner. Inspisering av bruer har fram til nå vært både tidkrevende og utfordrende. De krever ofte utstrakt bruk av brolift og tilkomst teknikk. Dette er tidkrevende og innebærer en fare for utførende personell. Operasjonen har også betydelig påvirkning av trafikken. Derfor har vi utviklet en løsning som ikke bare reduserer tiden det tar å gjennomføre inspeksjon, men som også vesentlig reduserer risikoen og samfunnspåvirkningen ved inspeksjon. Ved bruk av vår teknologi kan inspeksjon nå gjøres uten bruk av brolift eller klatrere.

Fotogrammetri er kjernen av inspeksjonen vår. For å samle inn bilder brukes det droner og høyteknologiske kameraer, og gjennom unik programvare blir millioner av høyoppløselige bilder omgjort til en detaljert 3D-modell. Vi mener at noe av det smarteste med digital inspeksjon er at AI lett kan vurdere skader og utvikling over tid. Ved å sammenligne mot tidligere modeller, kan vi identifisere og avdekke endringer på små skader før de utvikler seg til større skader.

I Xtend Technology går vi foran og viser vei. Vi er stolte av at vår teknologi forandrer bransjen i fornybar retning. Dette gjør vi gjennom å redusere inspeksjonens trafikk påvirkning, dieselforbruk og tomgangskjøring knyttet til inspeksjon. For å få et rent og utslippsfritt samfunn må vi ta smarte veivalg fremover, slik at vi utvikler en grønn drift- og vedlikeholds-bransje.

For å nå Norges klimamål, må alle tenke nytt. Det gjør Xtend Technology gjennom å utfordre gamle arbeidsmåter og vedtatte sannheter. Vi forlenger teknologi inn i nye områder for å utvikle bærekraftige løsninger. Det er lov å være inspirert av framtida og tenke annerledes. Det gjør Xtend Technology hver dag gjennom små og store valg.

Derfor pleier vi å si:
If you see more, you perform better.

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Get in Touch Xtend Tech
Close