Share This
Scroll Down
Back to home

Ny teknologi på full fart inn i broinspeksjon

Droner og kunstig intelligens brukes stadig oftere for å raskere, enklere og mer nøyaktig kunne inspisere bruer. Et av selskapene som nå vil inn på markedet både i Norge og internasjonalt er Xtend Technology fra Stavanger.

Ny digital teknologi tar over for stadig flere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført manuelt. Dette gir mange fordeler ved at arbeidet kan utføres raskere, enklere og billigere enn tidligere – men også at man digitalt kan dokumentere historikken til en konstruksjon over tid, og fokusere mer på vedlikehold enn reparasjon.

– Vår bakgrunn er fra olje og gass-bransjen, og vi oppfattet der at det er et trendskifte fra etterkontroll av installasjoner til forvaltning. Det åpner opp for ny teknologi, sier daglig leder Bengt Eide i Xtend Technology.

Droner og kunstig intelligens

Ifølge Eide er dagens inspeksjonsmetoder av broer gammeldags, dyre og ofte med med betydelig risiko. Det er på høy tid å gå fra analog til digitale metoder som kan gjøre jobben raskere og bedre.

– Med vår egenutviklede programvare kan vi inspisere bruer og konstruksjoner visuelt på detaljnivå ned til 0,2mm ved hjelp av AI (maskinlæring). Vi bruker droner til å ta en mengde bilder som sammenstilles til 3D modell der vi identifiserer sprekker, avvik og feil. Etter vurdering av alle bildene utarbeider vi en digital rapport der avvik blir vurdert av fagpersonell. På denne måten opparbeider vi også et digitalt historisk arkiv om hver enkelt konstruksjon, sier Eide.

Eide ser for seg å lage en forvaltningsmodell av installasjonene, slik at man kan bruke modellen som underlag ved modifikasjoner eller dersom det skal utbedres en ny sykkelsti eller skifte rekkverk på brua.

– Vi kan nå lage digital tvilling der vi kan vise sanntids informasjon, og dermed følge utviklingen i virkelig tid. Vi kan utarbeide BIM-modell, eller knytte informasjonen til eksisterende BIM modeller og dermed lage underlag for entreprenører som skal utbedre installasjonen, sier Bent Eide.

Enormt potensiale

Og det er et stort marked. I Norge er det over 19 000 broer som skal ha en hovedinspeksjon hvert 5. år. Det innebærer full inspeksjon av konstruksjonen som helhet, sprekker, skader, og mangler og feil. Xtend arbeider lokalt, nasjonalt og vil gjennom samarbeidsavtale med et større selskap i Østerrike også satse internasjonalt.

– I samarbeid med selskapet i Østerrike har vi utviklet programvaren og «trent» denne til å bli best i klassen. Vi har testet den lokalt på flere broer i samarbeid med Statens Vegvesen.

Vegvesenet positive

Det pågår mange prosjekter rundt effektivisering og rasjonalisering i Statens Vegvesen. Innen bro er bruken av droner og kunstig intelligens, sammen med å utarbeide en 3D-modell av konstruksjonen, med på å gjøre jobben enklere, raskere og mer rasjonell.

Det sier Halvard Kaasa som er bruforvalter i område Sør i Statens vegvesen. Han ser positivt på utviklingen.
– Det er et godt hjelpemiddel, men kan ikke overta jobben vår fullt og helt. Vi må fortsatt ut fysisk, men når vi vet nøyaktig hvilke avvik som må vurderes, kan vi se direkte på den delen det gjelder uten nødvendigvis å måtte stenge hele trafikken. Så det blir absolutt enklere.

Men om det blir kostnadseffektivt er ikke Kaasa sikker på.

– Både ja og nei. Hvis du har mindre konstruksjoner så tjener vi ikke så mye på det. Men på større prosjekter med vanskelig tilkomst og hvor vi må stenge trafikken ser vi en gevinst.

Statens Vegvesen tester flere systemer, og har ikke implementert noen fast ennå. Men Kaasa er sikker på at det vil komme i nær fremtid.

 

Gjengitt med godkjenning fra VIA.

Find me on social networks :

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Get in Touch