Share This
Scroll Down
Back to home

Kan hindre tusenvis av graveskader: Georadar viser hva som ligger under veien

  Hvert år graves det i stykker ca. 6500 ledninger og rør her i landet. Bare reparasjonskostnadene ligger på rundt...
Read More

Georadar kan hindre tusenvis av graveskader

I Norge graves det i stykker rør og ledninger for over 200 millioner kroner hvert år. Avansert programvare sammen med...
Read More

Ny teknologi på full fart inn i broinspeksjon

Droner og kunstig intelligens brukes stadig oftere for å raskere, enklere og mer nøyaktig kunne inspisere bruer. Et av selskapene...
Read More

Find me on social networks :

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Get in Touch