Share This
Scroll Down
Back to home

Over 1000 norske bruers bæreevne trues – en trussel for sikkerheten på norske veier.

Manglende vedlikehold på over 1000 norske bruer.
VG skriver at til tross for karakteristikker som ikke beskriver en trygg bru, blir bruene stående slik i årevis. I 2022 skriver NRK at manglende vedlikehold truer bæreevnen til over 1000 norske bruer.

2. januar 2018 kunne vi lese i VG at minst 924 bruer på norske veier har skader som øker trafikkfaren.

VG skriver at til tross for karakteristikker som ikke beskriver en trygg bru, blir bruene stående slik i årevis. I 2022 skriver NRK at manglende vedlikehold truer bæreevnen til over 1000 norske bruer. I den samme artikkelen beskriver en av de intervjuede at det er et prekært behov for utbedring av bruer, veier og tunneler over hele landet. Også i VG sin artikkel kommer det frem at løsningen er klar: det må tas drastiske grep for å utbedre bruene.

Det er vi i Xtend Technology enige i.

Basert på samtlige artikler er det tydelig at inspeksjon og forbedring av bruer tar tid, men det er likevel et problem som må prioriteres for sikre tryggheten av det norske veinettet.
Sikkerheten må ivaretas.

Med ny teknologi som droner og AI kan vi effektivisere inspeksjon og bidra til å redusere etterslepet. Er budsjettene små er det enda viktigere å sette inn riktig tiltak på riktig sted. Teknologien gir et bedre grunnlag til å ta de rette besluttningene.

Vi råder deg også til å lese artikkelen som følger av denne linken for å bedre forstå alvoret i situasjonen og hvor mange bruer problemet gjelder: https://www.vg.no/spesial/2017/de-forsomte-broene/kart/#skade

Kilder:
VG. (2018, 2. januar). Minst 924 norske bruer har skader som øker trafikkfaren.
NRK. (2022, 4. april). Skader trugar bereevna på 1000 norske bruer: – Det kjennest ikkje bra.

Find me on social networks :

© Xtend Technology AS 2019 / All rights reserved. / By MACIVI DESIGN AS
Xtend GeoTech